Skip to main content

Over Ons

Erkenbrand is een Oudnederlandse naam, samengesteld uit ‘erken’ ( ‘heilig, zuiver’) en brand (‘vlam, zwaard’). De naam betekent dus ‘heilig zwaard’ of ‘zuivere vlam’. Wij zijn een studiegenootschap in de lijn van het Franse Nieuw Rechts. Wij geloven in het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren, inclusief de blanke volkeren.

Wij organiseren onder andere lezingen, studie-uitstapjes en wandelingen. We schrijven ook artikelen en maken podcasts. Onze bijeenkomsten besluiten we meestal met een borrel. Ons doel is de verspreiding van onze ideeën en vriendschap tussen geestverwanten. Van onze deelnemers verwachten wij een zeker intellectueel niveau. Een studie aan universiteit of hogeschool is echter niet vereist. Meer informatie over onze bijeenkomsten vind je hier.