Skip to main content

Vergif en tegengif

Geen geschiedkundige die zijn naam waard is schrijft grote maatschappelijke veranderingen toe aan één enkele factor. Dat is ideologie, geen geschiedenis. Niettemin bestaat er een ideologie die in grote mate het culturele en morele verval van het westen over de afgelopen decennia heeft ingezet. Het is een ideologie waarvan de herkomst, geschiedenis en doelstellingen slechts […]

Lees meer

De Voleindiging

De gevaarlijkste gedachte van deze tijd is te vatten in twee woorden: Blank bewustzijn. Het idee dat je tot een volk behoorde was tot aan de jaren ’60 van de vorige eeuw een uitgemaakte zaak. Dit idee was zo natuurlijk aanwezig, dat het niet uitgesproken hoefde te worden. Onze etniciteit viel samen met onze identiteit.

Lees meer