Skip to main content

De Voleindiging

De gevaarlijkste gedachte van deze tijd is te vatten in twee woorden: Blank bewustzijn. Het idee dat je tot een volk behoorde was tot aan de jaren ’60 van de vorige eeuw een uitgemaakte zaak. Dit idee was zo natuurlijk aanwezig, dat het niet uitgesproken hoefde te worden. Onze etniciteit viel samen met onze identiteit.

Lees meer

Mars en Hephaistos

Oorspronkelijk geschreven door Guillaume Faye in zijn boek L’Archéofuturisme, dit verhaal moet dienen ter inspiratie maar ook ter waarschuwing. Knielen wij voor de Goden en de historie, of rechten wij onze rug als Europeanen? Ons tijdperk zal de eeuw zijn van ijzer en storm. Het zal niet overeenkomen met de voorspellingen van een harmonieuze toekomst […]

Lees meer

Aristoteles over immigratie, diversiteit en democratie

Dit artikel is een vertaling van ‘Aristotle on Immigration, Diversity, and Democracy’ van Guillaume Durocher, gepubliceerd op 24 februari 2017 op The Occidental Observer. Een manier waarop je de intellectuele en morele degeneratie van het Westen van de laatste decennia kunt meten, is door te kijken naar de haast complete onwetendheid betreffende de klassieke werken […]

Lees meer