Skip to main content

De barbaren zullen UW vruchteloze bestaan overnemen

Waarom kunnen moslims, Afrikanen en Indiërs zich niet meer beschaafd gedragen, zoals wij in het Westen? Waarom blijven zij zich eindeloos voortplanten, terwijl zij nooit een universitaire opleiding voor hun kinderen zullen kunnen betalen? Is er geen manier om deze mensen het licht van de beschaving te laten zien? Om hen rationeel denken en hygiëne bij te brengen? Wellicht stelt u zichzelf deze vragen, wanneer u de horden uit de derde wereld gadeslaat. Toch – vanuit het perspectief van de natuur – zijn niet zij het probleem; WIJ zijn het probleem. Wij zijn het defect in de natuur dat uitgeroeid gaat worden.

migranten-afrika2

De natuur geeft niks om opleiding, nakomelingen van “hoge kwaliteit”, universitaire diploma’s, gelijke rechten, hygiëne, duurzaamheid, filosofie, of het milieu. In de natuur telt alleen vruchtbaarheid en macht. De soort of ras die het meest vruchtbaar en machtig is, eist de rijkdommen van moeder natuur op. De rassen die in staat zijn de planeet over te nemen met hun overweldigende aantallen – ongeacht hun intelligentie of manieren – zullen over de wereld heersen. Precies op deze wijze nam homo sapiens de wereld over van de meer intelligente neanderthaler – door meer nakomelingen te produceren.

Het rationele denken – dat stamt uit de tijd van de Verlichting – stelde dat familie, goddelijkheid en traditionele waarden niet langer nodig zijn. Samen met het idee dat het individu zijn eigen God is, leidt dit tot de dood van een samenleving. Rationaliteit, in haar gekoesterde, beschaafde vorm, beeindigt elk ras dat de rationaliteit aanneemt. Tegelijkertijd veroveren de barbaren – met een IQ van 95 of lager – land na land, en planten zij zich voort.

Wij zijn de weeffout in de natuur. Wij zijn veroordeeld tot vervanging. Wij zijn in de steek gelaten door God, omdat wij het aborteren van een miljard baby’s toelieten in slechts een paar decennia. Wij proberen de wetten van de natuur te veranderen. Wij willen mannen in vrouwen veranderen, en vrouwen in mannen. Ons einddoel is niet het verwezenlijken van spirituele verlichting, maar het nastreven van de smerigste vorm van degeneratie.

Omdat wij cultureel en biologisch vruchtenloos zijn geworden, zal vernietiging ons lot zijn. Hoewel het einde ons aanstaart, komen we niet verder dan een klaagzang op een paar websites. Dit terwijl de barbaren om ons heen verkrachten, plunderen, veroveren en voortplanten. De geschiedenis toont aan dat barbaren altijd winnen. Zij zijn de oplossing voor een gebroken volk. Zij dienen hun goden trouw, terwijl wij onze Facebook-likes en beroemdheden vereren. Wij zijn zo hopeloos steriel, zo anti-leven, dat de natuur feest zal vieren zo gauw wij vervangen zijn door volkeren die amper kunnen lezen.

Zelfs al lossen we onze politieke problemen op, en zuiveren de meest vulgaire elementen uit onze maatschappij, wat houden we dan over? Wat we overhouden is een krimpende bevolking, die zo geisoleerd leeft dat het niet meer met elkaar kan communiceren. Een bevolking die alcohol en apps nodig heeft om seks te hebben, terwijl de vrouw een anticonceptiepil gebruikt, die haar ouders haar cadeau gaven op haar 15e verjaardag. Onze afstraffing komt eraan. Het Westen wordt weggegeven. En zelfs al kan technologie de barbaren verslaan, dan zal er uiteindelijk niemand overblijven om de rode knop in te drukken. De barbaren zullen de nieuwe wereld erven, totdat zij zelf ‘beschaafd’ worden, waarna de cyclus zich herhaalt.

De natuur geeft niks om uw wetten voor gelijkheid of uw superieure IQ. De natuur geeft alleen om voortplanting en macht. Wat de barbaren tekortschieten in intelligentie, compenseren zij met hun levensenergie. Wij zijn de anomalie, de weeffout in de natuur. Als wij niet de weg van familie, God en traditie opnieuw vinden, moeten we het onvermijdelijke accepteren. Dat we zo verzwakt waren, dat er geen hek meer stond en de barbaren slechts naar binnen hoefden te wandelen.

Dit artikel is een vertaling van Roosh V’s The barbarians will solve your sterile existance. Het originele stuk leest u hier.

Bron Afbeelding: CDN

One thought to “De barbaren zullen UW vruchteloze bestaan overnemen”

  1. Het onttronen van God , het ontheiligen van het goddelijke , het verdwenen ontzag voor de door God geschapen orde , de hoon voor oude tradities het verheffen de mens en zijn “verlichte ratio” boven alles en als eikpunt van alles , heeft vervreemding , atomisering , feminisme , extreem relativisme , verwerping van waarheid en het bestaan van absolute schoonheid gebracht , naast “mensenrechten” , “gelijkheid” en de vernietiging van het gezin, aantasting van de positie van de blanke man , verdorven kunst en cultuur en instorting van ons kindertal gebracht . Onze beschaving , of wat er van over is , wankelt en niemand schijnt erom te treuren. De desinteresse , het nihilisme over wat verloren dreigt te gaan in de ganbare media , op de universiteiten en bij onze bestuurders is werkelijk stuitend . Het is een vlijmscherp stuk van Roosh maar grotendeels kan ik me erin vinden .

Reacties zijn gesloten.